درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی
38 بازدید
ناشر: سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی