معیار ربوی قراردادهای مالی
38 بازدید
محل نشر: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره پاییز 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی